Present Perfect Simple + Continuous - SUMMARY

20. 11. 2008 | † 11. 03. 2011 | kód autora: iK1

Předpřítomný čas prostý a průběhový - stručné shrnutí učiva

 

Present Perfect Simple - Předpřítomný čas prostý

 

TVAR: HAVE /3.os.č.j./ HAS + příčestí trpné - pro pravidelná slovesa ,- ED

- pro nepravidelná slovesa 3. tvar

 

POUŽITÍ :děj není ukončený, není definitivní, situace se může změnit:

 

She´s a good writer, she has written many good books. Je dobrá spisovatelka, napsala mnoho dobrých knih. (A může napsat další).

 

- děj se odehrál v nedávné době a zajímá nás výsledek toho děje:

I have bought a new car. Koupil/a jsem si nové auto. (A teď ho mám, je to nová skutečnost, kterou oznamuji).

 

-použití s just, already, yet

 

JUST - právě - právě teď se něco stalo a zajímá nás výsledek toho děje

He has just gone to Italy. Právě odjel do Itálie. (teď je v Itálii)

 

ALREADY už, již - děj se odehrál dříve, než se očekávalo

Do your homework ! I have already done it! Udělej si úkol! Už jsem ho udělal.

 

YET - už, zatím ještě ne - v otázce - Have you done your homework yet? Už jsi udělal úkol?

zatím ještě ne - v záporné větě - I haven´t done my homework yet. Ještě jsem neudělal úkol.

 

- ve spojení s ever/ never

ptám se- jestli už dotyčný něco takového v životě zažil

Have you ever flown by plane? Už jsi někdy letěl/a letadlem?

 

říkám, že jsem něco takového ještě nikdy nezažil/a

I have never flown by plane. Nikdy jsem neletěl/a letadlem.

 

- ve spojení s otázkou "How long ...? a v ozn. větách se "since" a "for"

!!!! POZOR!!! jen pro slovesa, která netvoří průběhový tvar!!!

(TO BE, TO HAVE - ve významu vlastnit), TO KNOW, TO WANT, TO LIKE, TO LOVE, TO HEAR, TO SEE, TO SMELL)

 

How long ...? - ptám se, jak dlouho něco trvá

How long have you been here? Jak dlouho jsi tady?

 

for říkám, jak dlouho děj trvá

I have been here for two hours. Jsem tady dvě hodiny.

 

since říkám, odkdy děj trvá

I have been here since the morning. Jsem tady od rána.

_____________________________________________________________________________________________________

Present Perfect Continuous _ Předpřítomný čas průběhový

TVAR: HAVE / 3.os. č.j. HAS/ BEEN + ,- ING

POUŽITÍ: ve spojení s How long...? , for , since (viz. výše) - pro slovesa tvořící průběh

How long have you been learning English? Jak dlouho se učíš anglicky ?

I have been learning English since year 2000. Učím se anglicky od roku 2000.

I have been learning English for 8 years. Učím se anglicky 8 let.

_____________________________________________________________________________________________________

*toto je shrnutí učiva probíraného v 7. a 8.. ročníku, opakovaného v průběhu září a října a 2009. Další materiály máte na nakopírovaných papírech, které byste měli mít založeny v deskách a shrnutí na konci 1. lekce v učebnici pro 8. ročník (Way to Win 8)

 

 

 

 

 

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky sex

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.